• Стани част от нашата мрежа

    В момента нямаме отворена покана за доброволческа подкрепа, но продължаваме да поддържаме отворен канал в Дискорд за BG4UA доброволците. Там можете да влезете в контакт с други активни доброволци, да научите за инициативи, които имат нужда от доброволческа подкрепа и да се самоорганизирате. Запишете се долу, ако искате да получите достъп до доброволческата ни общност в Дискорд: